top of page
Stack of hands

הזמנת שירות.

תרגום, תמלול או תיווך תקשורת

אגודת החירשים בישראל מפעילה את מרכז שירותי תרגום, תמלול ותיווך תקשורת החל מ1 בינואר 2022.

כדי להתחיל להשתמש בשירות:
כל הזכאים ונותני שירות של המרכז - מתורגמנים/ות, מתמללים/ות ומתוווכי/ות תקשורת
חייבים להירשם (ההרשמה היא חד פעמית).

 

time_edited.png

שעות פעילות המרכז:

ראשון עד חמישי
10:00 עד 15:00

זכאים
נותני שירות
bottom of page