top of page

זכאים.

הרשמה למאגר זכאים

מכסת השעות השנתית נקבעת על ידי הגורם המקצועי במשרד הרווחה והביטחון החברתי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתע"ס.

כדי להירשם למאגר הזכאים של אגודת החירשים

יש לפנות למתאמת ההזמנות שלנו
דרך הנייד: 052-4623057
או המייל: ttt1@deaf-israel.org.il

רק הזכאים עצמם יכולים לפנות, לא נותני השירות.

ההרשמה לקבלת השירות.

bottom of page