• deaf israel

מרכז תמיכה בתקשורת

עודכן: 10 במאי

אגודת החירשים היא הזכיינית הבלעדית מטעם משרד הרווחה של מרכז תמיכה בתקשורת החל מראשון בינואר 2022 .

קודם כל - אנו רוצים להודות לשמעיה שתסיים להפעיל בסוף החודש לאחר תקופה של 5 שנים שהם דאגו לקהילה

וגם למשרד הרווחה והבטחון החברתי על האמון שנתנו לנו, שהעבירו לנו להפעיל את המרכז.


כבר הודענו לחלק מנותני השירות (של התרגום, תיווך תקשורת) על נהלי עבודה חדשים ושינויים

מה שמשרד הרווחה דרשו במכרז.


פרטים נוספים יבואו בהמשך.


פוסטים אחרונים

הצג הכול