top of page

נותני שירות.

הרשמה למאגר נותני השירות

כדי להתחיל לספק שירות תרגום לשפת הסימנים, תמלול או תיווך תקשורת - יש להירשם למאגר נותני השירות של אגודת החירשים בישראל

כדי להירשם למאגר נותני שירות של אגודת החירשים יש לשלוח את המסמכים הבאים:
 

  1. תעודת עוסק מורשה/ פטור + אישור ניכוי מס תקף,  או - תיאום מס סופרים תקף לשנת 2022 עבור אגודת החירשים תיק ניכויים 930027545

  2. פרטי חשבון בנק - או אישור ניהול חשבון מהבנק או צילום שיק מבוטל. 

  3. תמונה ברורה של פנים.
     

בנוסף:

  • מתורגמנים/ות - אישור לימודים/תעודת מתורגמנות

  • מתווכי/ות תקשורת - תעודה או אישור ממכון בית דוד (המרכז לחרש-עיוור) המאשר עיסוק בתיווך תקשורת.

להעביר את כל המסמכים לרונית  - מנהלת החשבונות ttt2@deaf-israel.org.il

מסמכים נדרשים.

bottom of page