Abstract Architecture
Line separator

סדנאות.

בלשנות

הרשמה

החלה הרשמה ל2 סדנאות של רמה ב
ימי ראשון - 1 במאי
ימי רביעי - 25 במאי

פרטים נוספים ניתן לבדוק אצל רכזת בית ספר לשפת הסימנים

בלשנות

רמה א'/ב'

האם שפת הסימנים היא שפה בינלאומית? למה צריך להשתמש בהבעות פנים? מה כללי הדקדוק בשפת הסימנים ועוד...

סדנת בלשנות של שפת הסימנים הישראלית עם דורון לוי, דוקטורנט בבלשנות

ספרייה.jpg