top of page
Abstract Architecture

סדנאות.

בלשנות

הרשמה

החלה הרשמה ל2 סדנאות של רמה ב
ימי ראשון - 1 במאי
ימי רביעי - 25 במאי

פרטים נוספים ניתן לבדוק אצל רכזת בית ספר לשפת הסימנים

בלשנות

רמה א'/ב'

האם שפת הסימנים היא שפה בינלאומית? למה צריך להשתמש בהבעות פנים? מה כללי הדקדוק בשפת הסימנים ועוד...

סדנת בלשנות של שפת הסימנים הישראלית עם דורון לוי, דוקטורנט בבלשנות

ספרייה.jpg
bottom of page