top of page

סדנת מיניות.

להורים לילדים בגילאי 3 עד 12

איך עונים.ות על שאלות מביכות?
מתי זה מוקדם מדי לדבר על מין?
איך ללמד את הילדים.ות להגן על עצמם בחוץ?

היכרות, בירור עמדות בנושא שיח על מיניות.

מפגש ראשון.

סוגי שיח

מפגש שני.

היכרות עם "הרמזור"

מפגש שלישי.

אנחנו שותקים - המסכים מדברים

מפגש רביעי.

שאלות ומקרים מהשטח

מפגש חמישי.

חזרה, סיכום וזמן פתוח לשאלות

מפגש שישי.

bottom of page