top of page
Teamwork

העובדים שלנו.

איתכם ובשבילכם.

אגודת החירשים בישראל (אחא) הוקמה בשנת 1944 כאגודה וולונטרית ופועלת עד היום, בפריסה ארצית, כנותנת שירות לקהילת החירשים וכבדי שמיעה ומנוהלת על ידי נבחרי הקהילה העומדים בראשה יחד עם אנשי מקצוע חירשים, כבדי שמיעה ושומעים העוסקים בתחום החרשות.

Woman with Crossed Arms
אתי שוורצברג

יו"ר אגודת החירשים

Woman with Crossed Arms
רפי ביתס

חבר ועד מנהל וגזבר

Woman with Crossed Arms
מירית אליהו

חברת ועד מנהל וקצינת קשר תל אביב

Woman with Crossed Arms
משה עטיה

חבר ועד המנהל

צוות עו"ס.

Woman with Crossed Arms
אתי שוורצברג

יו"ר אגודת החירשים

Woman with Crossed Arms
רפי ביתס

חבר ועד מנהל וגזבר

Woman with Crossed Arms
מירית אליהו

חברת ועד מנהל וקצינת קשר תל אביב

Woman with Crossed Arms
משה עטיה

חבר ועד המנהל

צוות מדיה.

Woman with Crossed Arms
אתי שוורצברג

יו"ר אגודת החירשים

Woman with Crossed Arms
רפי ביתס

חבר ועד מנהל וגזבר

Woman with Crossed Arms
מירית אליהו

חברת ועד מנהל וקצינת קשר תל אביב

Woman with Crossed Arms
משה עטיה

חבר ועד המנהל

רכזים.

bottom of page