top of page
Teamwork

צוות הנהלה.

 איתכם ובשבילכם.

אגודת החירשים בישראל (אחא) פועלת מאז הקמתה ועד היום על ידי נבחרי הקהילה, שהם בעצמם אנשים חרשים וכבדי שמיעה, דוברי שפת סימנים, העומדים בראשה. 
צוות ההנהלה הקיים פועל בהתנדבות מלאה מאז 2017.
בנוסף לתפקידי וועד המנהל, הם משתמשים כ"קציני קשר" עם סניפי אחא. 
קציני הקשר אחראים לתפעול שוטף של הסניפים בהיבט תקציבי ותפעולי ולחיבור
של מתנדבי וועדי המועדונים ורכזי הסניפים.

EtiS.jpeg
אתי שוורצברג 

יו"ר אגודת החירשים, וקצינת קשר סניפי חיפה ואל סייד

RafiB.jpeg
רפי ביתס

חבר ועד מנהל, גזבר וקצין קשר סניפי אשקלון וירושלים

MiritE.jpeg
מירית אליהו

חברת ועד מנהל וקצינת קשר סניף תל אביב

MosheAtia.jpeg
משה עטיה

חבר ועד המנהל וקצין קשר סניף נתניה

וועד המנהל.

bottom of page