top of page
5_years_old.jpg

קצת היסטוריה.

 מאז ועכשו...

אגודת החירשים בישראל (אחא) הוקמה בשנת 1944 כאגודה וולונטרית. היא פועלת עד היום, בפריסה ארצית, ומעניקה שירות לקהילת החירשים וכבדי שמיעה. 

"לא עלינו - אלא איתנו"
העיקרון שמנחה את אחא לאורך כל שנות פועלה.
אחא מאז ומתמיד מחוייבת לקהילה, היא נמצאת כאן למען ובשביל כולנו.

היסטוריה.

סניפי האגודה.

אחא מקדמת תוכניות חברתיות-קהילתיות מתוך ראיה הוליסטית, הטמעת התפיסה החברתית להכלה ושוויון בחברה בכל מעגלי החיים: קידום שוויון זכויות לאנשים חירשים וכבדי שמיעה, הכרה בצרכי חברי הקהילה וסנגור מול המגזר הציבורי, העלאת מודעות ושינוי עמדות בחברה הכללית כלפי אנשים חירשים וכבדי שמיעה, מתוך אמונה כי יש להניע ולאפשר לאדם החירש וכבד השמיעה הזדמנות שווה במעגלי החיים השונים למיצוי זכויות.

bottom of page