top of page

תנאי זכאות.

מי יכול לקבל שירות?

אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מעניק שירות תמיכה לתקשורת עבור אנשים חירשים וכבדי שמיעה שזכאים 

המתורגמן  ישמור בחיסיון מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו, ולא יפיצו ברבים. 
המתורגמן  ידאג ליידע את לקוחותיו כי הוא אמון על הבטחת סודיות.

שמירת סודיות.

bottom of page