מודעות דרושים אזור הדרום

לפרטים

למשרות נגישות באזור זה, ניתן לפנות לנגה רבינוביץ

עובדת סוציאלית סניף אח"א ת"א.

מספר טלפון במשרד: 03-7303355

מס נייד: 053-7005177

מייל: noga@deaf-israel.org.il

Helen Keller Center - 13 Yad Lebanim Blvd, P.O.B 9001 Tel-Aviv 6109001 Israel

Tel: 03-7303355  Fax: 03-7396419

e-mall: info@deaf-israel.org.il

 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

בית הלן קלר - שד' יד לבנים 13, ת.ד. 9001 ת"א 6109001  
טל: 03-7303355  פקס: 03-7396419

א-מייל: info@deaf-israel.org.il