- להגשת פניות בעניין הפרות קוד האתיקה של המתורגמנים. 

סרטון הסברה על הוועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים 

מידע על הועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים הישראלית 

טופס פנייה לועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים