- להגשת פניות בעניין הפרות קוד האתיקה של המתורגמנים. 

סרטון הסברה על הוועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים 

מידע על הועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים הישראלית 

טופס פנייה לועדה המייעצת לתרגום לשפת הסימנים 

Helen Keller Center - 13 Yad Lebanim Blvd, P.O.B 9001 Tel-Aviv 6109001 Israel

Tel: 03-7303355  Fax: 03-7396419

e-mall: info@deaf-israel.org.il

 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

בית הלן קלר - שד' יד לבנים 13, ת.ד. 9001 ת"א 6109001  
טל: 03-7303355  פקס: 03-7396419

א-מייל: info@deaf-israel.org.il