top of page

אודות.

אודות אגודת החירשים בישראל

אגודת החירשים בישראל (אחא) הוקמה בשנת 1944 כאגודה וולונטרית. היא פועלת עד היום, בפריסה ארצית, ומעניקה שירות לקהילת החירשים וכבדי שמיעה. 

האגודה מנוהלת על ידי נבחרי הקהילה, שהינם אנשים חירשים וכבדי שמיעה בעצמם. נבחרי הקהילה עומדים בראשה יחד עם אנשי מקצוע חירשים, כבדי שמיעה ושומעים בתחומי החירשות.
אחא מתגאה בכך כי שמה לעצמה מטרה, שכל עובדי אחא ישלטו בשפת סימנים, שזו השפה העיקרית והטבעית של קהילת החירשים וכבדי השמיעה. 
עובדים חדשים אשר נקלטים לארגון, לומדים את שפת הסימנים. 

קצת עלינו.

אחא מבוססת על עיקרון העזרה ההדדית ועל מתן מענה מותאם מבחינה שפתית-תרבותית לציבור אותו היא משרתת. מענה זה ניתן על ידי אנשי מקצוע  וצוותים מקצועיים, אנשים חירשים וכבדי שמיעה למען חברי קהילת החירשים וכבדי השמיעה, אליה הם עצמם משתייכים. זאת, תוך דגש על יצירה ושימור של רצף מענים כמו שירות סוציאלי, אולפן עולים, מועדונים חברתיים ועוד המותאמים לחברי הקהילה בתחומי החיים השונים בסביבתם האישית, המשפחתית, הקהילתית והחברתית.

שירותים.

אגודת החירשים בישראל מפעילה שישה סניפים: חיפה, נתניה, תל אביב, אשקלון, ירושלים וסניף דרומי במועצת אל קסום, בחברה הערבית-בדואית.
אחא פועלת מתוך אמונה בחשיבות שיתוף פעולה וסנכרון בין כלל הגורמים השותפים, המובילים כמו משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני חירשים וכבדי שמיעה וספקים שונים הנותנים שירותים לאנשים חרשים וכבדי שמיעה, יחד עם מקבלי השירותים, אנשים חרשים וכבדי שמיעה. 

שיתוף פעולה.

"לא עלינו - אלא איתנו"
העיקרון שמנחה את אחא לאורך כל שנות פועלה.
אחא מאז ומתמיד מחוייבת לקהילה, היא נמצאת כאן למען ובשביל כולנו.

מחוייבות.

סניפי האגודה.

אחא מקדמת תוכניות חברתיות-קהילתיות מתוך ראיה הוליסטית, הטמעת התפיסה החברתית להכלה ושוויון בחברה בכל מעגלי החיים: קידום שוויון זכויות לאנשים חירשים וכבדי שמיעה, הכרה בצרכי חברי הקהילה וסנגור מול המגזר הציבורי, העלאת מודעות ושינוי עמדות בחברה הכללית כלפי אנשים חירשים וכבדי שמיעה, מתוך אמונה כי יש להניע ולאפשר לאדם החירש וכבד השמיעה הזדמנות שווה במעגלי החיים השונים למיצוי זכויות.

bottom of page