top of page
Abstract Architecture

סדנאות.

בלשנות

מתורגמנים

החוג עוסק בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, מחקר תופעות לשוניות והיכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה גם בשפת הסימנים.

למידע נוסף

בלשנות

רמה א'

החוג עוסק בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, מחקר תופעות לשוניות והיכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה גם בשפת הסימנים.

למידע נוסף
ספרייה.jpg
IMG-20160714-WA0022.jpg

הכשרת מורים

רמה א'

החוג עוסק בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, מחקר תופעות לשוניות והיכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה גם בשפת הסימנים.

למידע נוסף

שפת הסימנים

רמה 2

החוג עוסק בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, מחקר תופעות לשוניות והיכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה גם בשפת הסימנים.

למידע נוסף
couple-talking-using-sign-language.jpg

שפת הסימנים

רמה 1

החוג עוסק בחקר העקרונות הבסיסיים של השפה, מחקר תופעות לשוניות והיכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה גם בשפת הסימנים.

למידע נוסף
bottom of page